ESENER-1Selectare întrebare

 

 

*Media la nivelul Uniunii Europene a cuprins și datele despre Croația, deși aceasta nu era stat membru al UE la momentul realizării pe teren a sondajului ESENER-1 din 2009 (Croația a aderat la UE la 1 iulie 2013). Aceste date au fost incluse pentru a asigura coerența cu prezentarea datelor din sondajul ESENER-2. Trebuie precizat că includerea lor are un efect nesemnificativ asupra cifrelor de la nivelul UE, dacă se face comparația cu cele care apar în publicațiile ESENER-1 și care corespund nivelului UE-27.