Strategii SSM

Consolidarea și coordonarea strategiilor naționale este primul din cele șapte obiective strategice principale cuprinse în Cadrul strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020. În acest context, Comisia Europeană a invitat statele membre să-și revizuiască strategiile naționale, în strânsă consultare cu părți interesate relevante, inclusiv cu parteneri sociali.

Cu ajutorul „punctelor de contact pentru strategii naționale”, create conform cadrului strategic, EU-OSHA a cules informații și a compilat un raport cu privire la strategiile naționale. Raportul cuprinde în momentul de față strategiile naționale în materie de SSM din 25 de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria. În raport se vor introduce permanent noi strategii naționale în materie de SSM.