You are here

Strategii SSM

Consolidarea și coordonarea strategiilor naționale este primul din cele șapte obiective strategice principale cuprinse în Cadrul strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020. În acest context, Comisia Europeană a invitat statele membre să-și revizuiască strategiile naționale, în strânsă consultare cu părți interesate relevante, inclusiv cu parteneri sociali.

Cu ajutorul „punctelor de contact pentru strategii naționale”, create conform cadrului strategic, EU-OSHA a cules informații și a compilat un raport cu privire la strategiile naționale. Raportul cuprinde în momentul de față strategiile naționale în materie de SSM din 25 de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria. În raport se vor introduce permanent noi strategii naționale în materie de SSM.