Valoarea securității și sănătății în muncă și costurile pentru societate ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale
22/07/2019 Tip: Rapoarte 116 pagini

Valoarea securității și sănătății în muncă și costurile pentru societate ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale

Keywords:Securitatea şi sănătatea în muncă. În beneficiul companiilor, Policy Makers

Raportul prezintă în detaliu constatările celei de-a doua etape a proiectului EU-OSHA de estimare a costurilor accidentelor de muncă, bolilor profesionale și deceselor la locul de muncă la nivel european. Sunt elaborate două metode de estimare a costurilor: metoda ascendentă, bazată pe componentele individuale ale costurilor (directe, indirecte și necorporale), și metoda descendentă, bazată pe datele internaționale cu privire la povara economică a accidentelor și bolilor.

Estimarea costurilor vizează cinci țări — Finlanda, Germania, Țările de Jos, Italia și Polonia — pentru care sunt disponibile suficiente date și care sunt reprezentative pentru diversitatea geografică, industrială și a sistemelor sociale ale Europei. Sunt comparate rezultatele fiecărei metode, sunt luate în considerare avantajele și dezavantajele lor și sunt analizate implicațiile lor pentru factorii de decizie.

Descărcări
download

Alte publicații pe această temă