Evaluarea tehnică a extinderii celui de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2)
11/04/2018 Tip: Rapoarte 100 pagini

Evaluarea tehnică a extinderii celui de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers, Statistici

Acest raport prezintă concluziile unei evaluări tehnice detaliate a celui de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2). Evaluarea a fost comandată în special pentru a analiza impactul pe care l-ar avea extinderea sondajului dacă s-ar include microîntreprinderi și întreprinderi din sectoarele agriculturii, silviculturii și pescuitului.

Includerea acestor întreprinderi nu pare să fi redus calitatea datelor. Acesta este un pas important către dezvoltarea unei baze de date sigure, având în vedere că întreprinderile respective contribuie în mod semnificativ la economie. Raportul conține și unele recomandări de îmbunătățiri, precum și proceduri de eșantionare care ar putea fi puse în aplicare înainte de ESENER-3.

Download in:EN

Alte publicații pe această temă