Rezumat - Priorități de cercetare în domeniul sănătății și securității în muncă în Europa pentru perioada 2013-2020
21/03/2014 Tip: Rapoarte 24 pagini

Rezumat - Priorități de cercetare în domeniul sănătății și securității în muncă în Europa pentru perioada 2013-2020

Keywords:Riscuri emergente

În anul 2012, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a întocmit un raport în care sunt definite prioritățile de cercetare în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) pentru perioada 2013-2020. Scopul acestuia este de a contribui la pregătirea unei posibile strategii a Uniunii Europene (UE) în materie de SSM și la Programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE Orizont 2020, precum și de a promova coordonarea și finanțarea cercetării în domeniul SSM în UE. Raportul constituie o actualizare a documentului de lucru al EU-OSHA intitulat „Priorities for occupational safety and health research in the EU-25” (Priorități de cercetare în domeniul securității și sănătății în muncă în UE-25), publicat în anul 2005, și ține seama de cele mai recente progrese ale cunoașterii științifice din domeniu, de schimbările din sfera muncii și de tendințele recente cu impact asupra sănătății și securității în muncă.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Alte publicații pe această temă