Sinteză – Locurile de muncă ecologice și securitatea și sănătatea în muncă: Anticiparea riscurilor noi și emergente asociate noilor tehnologii până în 2020
08/04/2013 Tip: Rapoarte

Sinteză – Locurile de muncă ecologice și securitatea și sănătatea în muncă: Anticiparea riscurilor noi și emergente asociate noilor tehnologii până în 2020

Keywords:Prevenirea accidentelor, Agricultură, Construction, Substanţe periculoase, Riscuri emergente, locuri de muncă ecologice, Integrarea SSM în educaţie, Mentenanţă, Lucrători migranţi, Afecţiunile aparatului locomotor, Nanomateriale, Stresul şi riscurile psihosociale, Transport rutier, Transport

Pentru a-și îndeplini obiectivele de mediu, UE militează în favoarea unei creșteri rapide a economiei verzi. Prin urmare, anticiparea riscurilor noi și emergente pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în ceea ce privește locurile de muncă ecologice este importantă pentru a se garanta că aceste locuri de muncă sunt benefice nu numai pentru mediu, ci și pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Sinteza de față prezintă un studiu prospectiv care a identificat posibile scenarii viitoare pentru SSM în ceea ce privește locurile de muncă ecologice, date fiind progresele în materie de tehnologii „verzi”, în condiții economice și sociale diferite. De asemenea, este disponibil un raport complet conținând detalii suplimentare privind metodologia și rezultatele.

Descărcați in:BG | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | NO | PL | RO | SK | SL

Alte publicații pe această temă