Summary - Robotica și automatizarea avansată: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă

Keywords:

Tehnologiile emergente schimbă locurile de muncă Acest raport se axează pe automatizarea sarcinilor fizice legată de robotica avansată și sistemele de inteligență artificială și pe impactul lor asupra securității și sănătății în muncă (SSM). Tema specifică este impactul utilizării pe scară din ce în ce mai largă a sistemelor robotizate care ar putea colabora cu oamenii asupra lucrătorilor și locurilor de muncă, precum și a întreprinderilor și sectoarelor de activitate.

Se pun în discuție implicațiile pentru securitate, sănătate și starea de bine la locul de muncă și acțiunile și măsurile pe care le pot lua întreprinderile, incluzând importanța formării utilizatorului final. În plus, raportul oferă informații cu privire la standardele de siguranță relevante pentru utilizarea echipamentelor tehnice la locul de muncă.

Descărcați in: bg | de | en | hr | hu | it | lt | mt |