Gestionarea riscurilor profesionale pentru sănătate și securitate la locurile de muncă din Europa — dovezi din cel de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor asupra riscurilor noi și emergente (ESENER-2)
15/02/2018 Tip: Rapoarte 68 pagini

Gestionarea riscurilor profesionale pentru sănătate și securitate la locurile de muncă din Europa — dovezi din cel de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor asupra riscurilor noi și emergente (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

Raportul descrie modul în care angajamentul conducerii și reprezentarea lucrătorilor în gestionarea SSM pot mări considerabil probabilitatea ca o întreprindere să pună în aplicare bune practici.

Mai subliniază și nevoia de asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în SSM, conform Cadrului strategic al UE privind sănătatea și securitatea în muncă 2014-2020 și pilonului european al drepturilor sociale.

Tendința organizațiilor de a se focaliza mai mult pe aspectele tradiționale, de „securitate”, ale SSM decât pe riscurile pentru sănătate și cele psihosociale au fost identificate ca domeniu care trebuie abordat, în special în IMM-uri și în anumite sectoare.

Download in:EN

Alte publicații pe această temă