Manipularea containerelor tratate prin fumigație în porturi – riscuri pentru sănătate și practici de prevenție
21/11/2018 Tip: Documente de discuție 10 pagini

Manipularea containerelor tratate prin fumigație în porturi – riscuri pentru sănătate și practici de prevenție

Keywords:Evaluarea riscului, Boli profesionale, Substanţe periculoase

Acest raport examinează posibilele riscuri pentru securitate și sănătate care decurg din manipularea containerelor supuse fumigației cu pesticide în porturi.

Autorii trec în revistă legislația și literatura de specialitate internațională (publicații științifice, ghiduri și articole), identifică riscurile asociate securității și sănătății în muncă și descriu exemple practice de strategii și măsuri de prevenire. Ei au ajuns la concluzia că există lacune importante atât în cunoștințele noastre, cât și în practicile de prevenție. Problema este adesea subestimată și din cauza unei evidențe deficitare a efectelor adverse asupra sănătății, dar și deoarece containerele tratate prin fumigație sunt rareori etichetate corect.

Autorii recomandă stabilirea cu prioritate a unor măsuri de control, cum ar fi evaluarea riscului înainte de deschiderea containerelor, verificarea de rutină a containerelor care sosesc în porturi și măsuri de asigurare a respectării reglementărilor în materie de etichetare a containerelor.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Alte publicații pe această temă