Sinteză - „Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace” (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: perspectiva de la locul de muncă)
19/06/2018 Tip: Rapoarte 13 pagini

Sinteză - „Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace” (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: perspectiva de la locul de muncă)

Keywords:Microîntreprinderi

Raportul prezintă constatările unui studiu în legătură cu modul în care 162 de microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM), selectate din mai multe sectoare economice din 9 state membre ale UE, au înțeles și au experimentat securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Fiecare studiu de caz a implicat o vizită la întreprinderea participantă și interviuri cu proprietarul-manager și un lucrător, precum și observarea activităților întreprinderii.

Unele dintre cel mai frecvent observate atitudini ale MIM-urilor studiate au inclus caracteristici externe care influențează mediul de afaceri și practicile în materie de SSM din MIM-uri, printre care se regăsesc și contextele de reglementare și socioeconomice naționale. Raportul dezbate implicațiile acestor atitudini și contexte.

Download in:DE | EL | EN | ET | FR | HR | IS | LT | NL | RO | SK

Alte publicații pe această temă