Sinteză - Gestionarea riscurilor psihosociale la locurile de muncă din Europa: dovezi din cel de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2)
22/06/2018 Tip: Rapoarte 9 pagini

Sinteză - Gestionarea riscurilor psihosociale la locurile de muncă din Europa: dovezi din cel de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Raportul analizează obstacolele și factorii determinanți în gestionarea riscurilor psihosociale la locul de muncă, precum și modul în care aceasta este influențată de diferite contexte naționale și organizaționale. Expunerea lucrătorilor la riscurile psihosociale este în creștere, însă nivelul de risc și eficacitatea gestionării sale variază de la un sector la altul și de la o țară la alta.

Din rezultatele unei analize cantitative a datelor sondajului ESENER-2 combinate cu alte date specifice fiecărei țări, reiese că contextul național — cultura, economia și inițiativele în materie de securitate și sănătate în muncă ale partenerilor sociali — este corelat cu nivelul de gestionare a riscurilor psihosociale la locul de muncă. Acestea indică și faptul că angajamentul conducerii și implicarea lucrătorilor sunt probabil cei mai eficienți factori determinanți la nivelul organizațiilor în gestionarea riscurilor psihosociale, indiferent de contextul național. Implicațiile practice ale acestor constatări fac, de asemenea, subiectul dezbaterilor.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Alte publicații pe această temă