Sinteză - Activități în domeniul sănătății umane și al asistenței sociale – date provenite din Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Keywords:

Acest raport examinează principalele riscuri pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în sectorul activităților din domeniul sănătății umane și al asistenței sociale în Europa, inclusiv riscurile asociate pandemiei de COVID-19. Acesta analizează date provenite din cele trei valuri ale Sondajului european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER). Această analiză este completată de interviuri cu experți-cheie în SSM și cu părți interesate din sector.

Raportul prezintă pe larg tendințele în domeniile gestionării SSM, punând accent pe riscurile ergonomice și psihosociale, pe factorii determinanți și pe obstacolele în calea gestionării SSM în sector, precum și pe participarea lucrătorilor la SSM. Raportul prezintă constatările specifice sectorului, furnizând o comparație între țări europene și cu alte sectoare. Pe baza analizelor și a constatărilor, sunt prezentate și eventuale puncte de învățat în vederea îmbunătățirii SSM în sector. 

Descărcați in: de | en | et | sl |