Rezumat: Riscurile pentru sănătate și securitate la locul de muncă: o analiză comună a trei sondaje importante
25/05/2017 Tip: Rapoarte 12 pagini

Rezumat: Riscurile pentru sănătate și securitate la locul de muncă: o analiză comună a trei sondaje importante

Keywords:ESENER

Acest raport prezintă principalele concluzii ale unei analize comune a celui de-al doilea sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente al EU-OSHA (ESENER-2), a modulului ad-hoc al Anchetei asupra forței de muncă din 2013 privind accidentele de muncă și alte probleme de sănătate în muncă publicat de Eurostat și a celui de-al 6-lea Sondaj european privind condițiile de muncă publicat de Eurofound.

Scopul urmărit a fost acela de a obține o imagine de ansamblu a situației din domeniul SSM în Europa, reunind, pe de o parte, punctele de vedere ale angajatorilor cu privire la gestionarea și conștientizarea riscului, iar pe de altă parte cele ale angajaților privind expunerea acestora la riscuri, precum și rezultatele în materie de SSM.

Download in:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV

Alte publicații pe această temă