foresight cover

Rezumat – Studiu prospectiv privind economia circulară și efectele sale asupra securității și sănătății în muncă

Keywords:

Etapa 1: Macroscenarii

Tranziția la o economie circulară este esențială pentru obiectivul UE de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, asigurând în același timp o creștere economică sustenabilă și creând locuri de muncă de calitate.

În studiul prospectiv al OSHA se examinează modul în care eforturile de implementare a economiei circulare până în 2040 ar putea afecta diferite sectoare de activitate și ce consecințe ar putea avea pentru securitatea și sănătatea în muncă.

Acest raport — etapa 1 a proiectului — utilizează patru scenarii viitoare pentru a discuta atât potențialele riscuri, cât și oportunitățile. Se acordă atenție deosebită efectelor digitalizării (factorul principal al tranziției la economia circulară) și impactului asupra sectorului deșeurilor, care va juca un rol esențial în viitoarea economie circulară.

Lucrul cu scenariile va continua în etapa 2 a proiectului, care se concentrează asupra diseminării și adaptării scenariilor prin dialog și ateliere cu părțile interesate.

Descărcați in: de | en | fr | pt |