Rezumat: Contextele și mecanismele de asigurare a securității și sănătății în muncă la nivelul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din UE – proiectul SESAME
13/06/2016 Tip: Rapoarte 10 pagini

Rezumat: Contextele și mecanismele de asigurare a securității și sănătății în muncă la nivelul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din UE – proiectul SESAME

Keywords:ESENER, Microîntreprinderi

Publicația de față sintetizează un raport care oferă o privire de ansamblu critică asupra securității și sănătății în muncă (SSM) din microîntreprinderi și întreprinderi mici. Raportul subliniază nu numai importanța acestor întreprinderi pentru economie și societate în general, ci și existența unor preocupări semnificative și justificate cu privire la situația SSM din cadrul lor. Există dovezi considerabile care indică un risc mai mare de vătămare gravă și deces în microîntreprinderi și întreprinderi mici decât în organizații mai mari. Sunt puse în discuție principalele cauze ale acestei situații, printre care limitările resurselor acestor întreprinderi și poziția pe care se situează în economie. În sfârșit, raportul scoate în evidență decalajele semnificative la nivelul cunoștințelor actuale în domeniu, eliminarea lor putând contribui la îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a SSM în aceste întreprinderi.

Download in:CS | DA | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SV

Alte publicații pe această temă