Evaluarea ex-post a celui de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente
01/03/2018 Tip: Rapoarte 136 pagini

Evaluarea ex-post a celui de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente

Keywords:ESENER

Raportul prezintă rezultatele evaluării ex-post a celui de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2). Prin acest raport se îndeplinește obligația de a evalua proiectele cele mai ample ale EU-OSHA pentru a demonstra utilizarea adecvată a resurselor.

Evaluarea are în vedere, printre altele, structura proiectului de cercetare, desfășurarea sondajului și vizibilitatea sa, măsurate în raport cu nouă criterii de evaluare.

Metodele utilizate sunt o combinație de cercetare documentară și interviuri/grupuri tematice cu părțile interesate, personalul EU-OSHA și cercetători. Evaluarea include recomandări pentru structura proiectului de cercetare și desfășurarea sondajului ESENER-3, precum și strategia sa de comunicare.

Download in:EN

Alte publicații pe această temă