Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) — informare generală
07/05/2020 Tip: Rapoarte 24 pagini

Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) — informare generală

Keywords:ESENER, Microîntreprinderi, Policy Makers

Această comunicare oferă informații generale și o imagine de ansamblu asupra rezultatelor ESENER 2019. Sondajul analizează modul concret în care întreprinderile europene gestionează aspectele legate de siguranța și sănătatea în muncă, urmărind să înțeleagă factorii care stimulează și frânează abordarea riscurilor la locul de muncă.

ESENER este conceput pentru a obține rezultate comparabile între țări și în timp. Ediția din 2019, a treia, a cuprins interviuri cu reprezentanți din 45 420 de întreprinderi din 33 de țări europene.

Rezultatele au vizat subiecte precum identificarea persoanei care răspunde de gestionarea securității și sănătății în muncă și dacă lucrătorii sunt implicați în gestionare, abordarea riscurilor psihosociale și modul în care siguranța și sănătatea lucrătorilor sunt afectate de schimbări precum digitalizarea.

Descărcați in:EN

Alte publicații pe această temă