ESENER 2019 - Sinteză politică
07/05/2020 Tip: Rapoarte 64 pagini

ESENER 2019 - Sinteză politică

Keywords:ESENER, Microîntreprinderi, Policy Makers

Această publicație prezintă un rezumat al principalelor constatări din sondajul ESENER 2019, dezvăluind cei mai preocupanți factori de risc pentru locurile de muncă, nivelul de implicare a angajaților în măsurile de abordare a acestor probleme și motivele pentru care locurile de muncă gestionează sau nu securitatea și sănătatea. Rezultatele prezintă în premieră evoluția situației în raport cu sondajul precedent din 2014 și alocă o secțiune chestiunii emergente a digitalizării.

Rezultatele sondajului prezintă interes, de exemplu, pentru factorii de decizie politică și pentru angajatori, ajutându-ne să înțelegem nevoile de la locurile de muncă astfel încât să asigurăm lucrătorilor o mai bună protecție și o stare de bine la locul de muncă.

Descărcați in:EN

Alte publicații pe această temă