Inteligența artificială, robotica avansată și automatizarea sarcinilor la locul de muncă: taxonomie, politici și strategii în Europa

Keywords:

Inteligența artificială (IA) și sistemele robotice schimbă continuu locul de muncă. Există tot mai multe dezbateri despre cum afectează securitatea și sănătatea în muncă (SSM).

Sistemele bazate pe IA și robotica avansată care sunt utilizate pentru automatizarea sarcinilor prezintă atât oportunități, cât și provocări în domeniul SSM, creând totodată riscuri și beneficii complet noi.

Este important să se elaboreze definiții și să se ajungă la o înțelegere comună a sistemelor bazate pe IA și a roboticii avansate, care să fie acceptate de comun acord de toate părțile interesate. 

Această sinteză politică prezintă o taxonomie pentru aplicațiile de la locul de muncă și SSM, sprijinindu-se pe o abordare bazată pe sarcini. Aceasta funcționează ca bază pentru eforturile viitoare de structurare și evaluare a oportunităților și provocărilor în domeniul SSM legate de sistemele bazate pe IA, de robotica avansată și de automatizarea sarcinilor. 

Sinteza politică oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra politicilor și strategiilor privind automatizarea sarcinilor prin sistemele bazate pe IA și robotică avansată. 

Descărcați in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |