Raport de analiză privind politicile, strategiile și programele UE și ale statelor membre cu privire la îmbătrânirea populației și a forței de muncă
05/10/2016 Tip: Rapoarte 170 pagini

Raport de analiză privind politicile, strategiile și programele UE și ale statelor membre cu privire la îmbătrânirea populației și a forței de muncă

Keywords:Îmbătrânirea și SSM, Campaign 2016-2017

Aici veți găsi principalele informații despre raportul de analiză al EU-OSHA privind politicile și măsurile adoptate la nivelul UE și la nivel național în vederea remedierii problemelor generate de îmbătrânirea populației Europei. Rezumatul prezintă o descriere concisă a factorilor care influențează elaborarea politicilor și provocările cu care se confruntă factorii de decizie în efortul de prelungire a vieții profesionale și de creștere a angajabilității lucrătorilor vârstnici. De asemenea, se examinează influențele supranaționale și naționale asupra elaborării politicilor și se sintetizează situația la nivel de țară, precum și la nivelul cadrului juridic și de politici actual al Uniunii Europene. Totodată, se prezintă considerații asupra elaborării politicilor viitoare.

Download in:EN

Alte publicații pe această temă