Raport de analiză privind politicile, strategiile și programele UE și ale statelor membre cu privire la îmbătrânirea populației și a forței de muncă - Rezumat

Keywords:

Aici veți găsi principalele informații despre raportul de analiză al EU-OSHA privind politicile și măsurile adoptate la nivelul UE și la nivel național în vederea remedierii problemelor generate de înaintarea în vârstă a populației Europei. Rezumatul prezintă o descriere concisă a factorilor care influențează elaborarea politicilor și provocările cu care se confruntă factorii de decizie în efortul de prelungire a vieții profesionale și de creștere a capacității de inserție profesională a lucrătorilor vârstnici. De asemenea, se examinează influențele naționale și supranaționale asupra elaborării politicilor și se sintetizează situația la nivelul fiecărei țări, precum și la nivelul cadrului juridic și de politici actual al Uniunii Europene. Totodată, se prezintă recomandări pentru elaborarea politicilor viitoare.

Descărcați in: en