You are here

Politica de confidențialitate

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Andrew Smith, șeful Unității de comunicare și promovare

Scopul prelucrării datelor

Scopul operațiunii de prelucrare este crearea contului dumneavoastră. Adresa de e-mail și numele indicate sunt stocate pe serverele noastre, situate pe teritoriul UE.

 

Tipul de date prelucrate

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

 

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, cu modificările ulterioare

 

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

 

Destinatarii datelor

Accesul la datele cu caracter personal al altor persoane în afară de partenerul în sine se acordă în funcție de rolul și responsabilitățile subiecților implicați (principiul „necesității de a cunoaște”):

  • personalul EU-OSHA desemnat în mod corespunzător;
  • furnizorul extern care găzduiește și întreține serverul EU-OSHA;
  • Serviciul Juridic, Tribunalul Funcției Publice, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Ombudsmanul European, Curtea de Conturi, Serviciul de Audit Intern, după caz.

Numai colaboratorii, contractanții și personalul agenției sunt autorizați să se conecteze la sistem, cu scopul unic de a lucra pe site.

Toți destinatarii sus-menționați mai sus respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. EU-OSHA nu va divulga date cu caracter personal terților. EU-OSHA nu va divulga date cu caracter personal în scopuri comerciale sau de marketing direct.

 

Module cookie

Site-ul EU-OSHA nu colectează statistici de la utilizatorii conectați, dar va seta temporar module cookie de sesiune ori de câte ori veți vizita site-ul. Acestea vor fi șterse atunci când veți închide sesiunea browserului. În momentul în care vă conectați, se pot seta alte module cookie, astfel încât să nu fiți nevoit să vă mai introduceți numele de utilizator (sau, opțional, parola) la următoarea vizită pe site. Aceste module cookie sunt valabile timp de 30 de zile. Le puteți șterge după utilizare, în cazul în care accesați site-ul de pe un calculator public și nu doriți ca ceilalți utilizatori ai calculatorului să vă afle numele de utilizator. (În acest caz, goliți și memoria cache a browserului). Modulele cookie nu conțin informații cu caracter personal despre dumneavoastră și nu pot fi utilizate pentru identificarea unui utilizator individual.

Acest site utilizează Matomo, un software care generează statistici web, găzduit în totalitate pe serverele EU-OSHA, situate în Uniunea Europeană. Matomo va stoca module cookie pe computerul dumneavoastră, dar nu se vor colecta date cu caracter personal. Un cod anonim de identificare va permite Matomo să vă identifice sesiunea, însă acest cod nu are sens pentru nimeni altcineva și nu poate fi utilizat pentru identificarea unui utilizator individual.

Dacă nu doriți ca EU-OSHA să vă urmărească activitatea prin intermediul Matomo, puteți opta pentru dezactivarea acestuia bifând caseta de mai jos.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au dreptul să acceseze, să rectifice și să blocheze informațiile care le privesc (în cazul în care datele sunt incorecte), să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării acestora în cazurile prevăzute la articolele 13, 14, 15, 16 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la modul de colectare, prelucrare sau utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: information@osha.europa.eu, menționând în subiectul mesajului cuvintele „protecția datelor”.

Informații privind perioada de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate de agenție atât timp cât este necesar pentru crearea de rapoarte statistice anonime.

Măsuri de securitate

Aplicăm măsuri corespunzătoare de securitate pentru a oferi protecție împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Printre aceste măsuri se numără analize interne ale practicilor și măsurilor de securitate ce vizează colectarea, stocarea și prelucrarea datelor, inclusiv criptarea corespunzătoare a comunicării, și măsuri de securitate fizică pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele în care stocăm datele cu caracter personal.

Solicitări de informații

Pentru orice alte informații suplimentare privind tratarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor din cadrul EU-OSHA, la: dpo@osha.europa.eu.

Sesizarea AEPD

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – http://www.edps.europa.eu – în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu sunt conforme cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.