Campaniile anterioare pentru locuri de muncă sigure și sănătoase

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase se organizează începând din anul 2000, inițial sub denumirea „Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă”.

În 2007, durata tuturor campaniilor a fost prelungită de la un an la doi ani, pentru a furniza date, informații și instrumente accesibile pe o perioadă mai îndelungată, răspunzând astfel nevoii crescânde de a îmbunătăți conștientizarea aspectelor legate de siguranță și sănătate la diferite niveluri.

Campaniile s-au bucurat de un succes din ce în ce mai mare, datorită:

  • rețelei mai extinse și mai puternice de părți interesate, de parteneri de campanie și de parteneri media angajați în campanie;
  • producerii mai multor materiale de campanie, distribuite fizic sau accesate online;
  • acoperirii mediatice mai ample, care a ajuns la un public mai variat și din mai multe țări;
  • creării mai multor resurse și lansării de noi inițiative.

Reușita campaniilor pentru locuri de muncă sigure și sănătoase, capacitatea acestora de a pătrunde în organizații la diferite niveluri, precum și efectul pozitiv de domino, de la factorii de decizie până la nivelul muncitorilor, se datorează în mare parte angajamentului și eforturilor unei vaste rețele de parteneri, care cuprinde toate profilurile profesionale dintr-o gamă largă de sectoare.  Această rețea joacă un rol central în promovarea sănătății și securității în muncă în diferite sectoare pe întreg teritoriul Europei.

Citiți mai multe despre campaniile anterioare

2016 - 2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Campania „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” a promovat importanța vieții profesionale durabile — adică în condiții de muncă sigure și sănătoase de la începutul până la sfârșitul vieții (profesionale). Îmbătrânirea populației active din Europa și mărirea vârstei de pensionare scot din ce în ce mai mult în evidență importanța condițiilor de muncă sigure, sănătoase și corecte care să permită oamenilor să rămână mai mult în câmpul muncii și să iasă la pensie sănătoși. Campania a scos în evidență metode de gestionare a SSM în condițiile îmbătrânirii populației active și a încurajat schimbul de informații și de bune practici. Schimbările demografice afectează majoritatea locurilor de muncă din Europa. Introducând măsuri prin care munca să poată rămâne durabilă, întreprinderile și organizațiile pot să reducă însă la minimum efectele negative și să mărească productivitatea, ceea ce poate îmbunătăți sănătatea și securitatea muncii pentru toți.
Site-ul nostru arhivat se poate vizita aici.

2014 - 2015: Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase

healthy workplaces campaign 2014

Stresul ocupă locul al doilea în topul problemelor de sănătate cel mai frecvent raportate în Europa și, împreună cu alte riscuri psihosociale, este considerat a fi cauza a peste jumătate (50-60 %) din numărul total de zile lucrătoare pierdute. Un climat psihosocial neadecvat de muncă poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății lucrătorilor.

Riscurile psihosociale apar la fiecare loc de muncă, însă, chiar și cu resurse limitate, ele pot fi evaluate și gestionate cu succes. Această campanie oferă atât lucrătorilor, cât și angajatorilor sprijin și orientări pentru gestionarea stresului și a riscurilor psihosociale la locul de muncă, promovând utilizarea unor instrumente practice și ușor de folosit pentru facilitarea acestei gestionări.

2012 - 2013: Împreună pentru prevenirea riscurilor

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2012

Campania agenției pentru 2012-2013 se axează pe prevenirea riscurilor. Simplu spus, prevenirea se referă la gestionarea riscurilor legate de muncă, având ca scop final reducerea numărului de accidente și boli profesionale.

Responsabilitatea finală a gestionării riscurilor revine angajatorilor și conducerii la cel mai înalt nivel, însă eforturile acestora sunt destinate eșecului în lipsa participării active a lucrătorilor.

Din aceste motive, această campanie acordă o importanță deosebită soluției de leadership prin conlucrarea între conducerea executivă și proprietarii de afaceri, cu participarea activă a lucrătorilor.

2010 - 2011: Securitatea lucrărilor de mentenanță


Mentenanța reprezintă o activitate foarte des întâlnită, care afectează orice loc de muncă din orice sector industrial și care privește orice persoană, de la orice nivel (nu numai lucrătorii care au termenul „mentenanță” menționat în fișa postului).

Această campanie a evidențiat importanța lucrărilor de mentenanță sigure, prezentându-le ca element central al bunelor practici de lucru în ceea ce privește sănătatea și securitatea.

Cu toate că detaliile variază de la un sector industrial la altul (depinzând, de exemplu, de tipurile de utilaje specifice utilizate), campania a identificat principii de mentenanță corectă care sunt comune tuturor locurilor de muncă din Europa, oricât de diferite ar fi acestea.

Obiectivele campaniei

  • creșterea gradului de conștientizare asupra importanţei activităţii de mentenanţă pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, asupra riscurilor asociate acesteia și asupra necesităţii desfășurării mentenanţei în condiţii de securitate;
  • creșterea gradului de conștientizare asupra responsabilităţilor juridice și de altă natură ale angajatorilor pentru efectuarea mentenanţei în condiţii de securitate și asupra argumentelor în favoarea efectuării acesteia;
  • promovarea unei abordări simple, structurate de gestionare a SSM în ceea ce privește mentenanţa, pe baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor (cele „cinci reguli de bază”).

Desigur, obiectivul fundamental îl reprezintă reducerea numărului de persoane rănite sau a căror stare de sănătate s-a înrăutăţit ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare sau a lipsei acesteia, în prezent și pe viitor.

Mai multe informații la:

2008 - 2009: Evaluarea riscurilor


Evaluarea riscurilor reprezintă piatra de temelie în ceea ce pivește gestionarea sănătății și securității la locul de muncă.

Scopul general al campaniei a fost promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește gestionarea evaluării riscurilor, care să sprijine organizațiile să efectueze astfel de evaluări în mod sistematic și să acționeze pe baza rezultatelor.

S-a urmărit creșterea gradului de conștientizare a faptului că angajatorii au obligația legală de a realiza analize de risc, dar și demistificarea procesului: evaluarea riscurilor nu este în mod necesar complicată sau birocratică, nici nu cade exclusiv în sarcina experților. Campania a pledat pentru o abordare simplă și etapizată, cu consultarea și implicarea forței de muncă.

Instrumentul nostru online interactiv de evaluare a riscurilor (OiRA) reprezintă moștenirea acestei campanii și poate fi considerat soluția secolului XXI la provocarea de a promova sănătatea și securitatea în muncă în rândul întreprinderilor mici și al microîntreprinderilor. Proiectul OiRA are potențialul de a ajuta mii și mii de întreprinderi mici de pe întreg cuprinsul UE să realizeze analize de risc într-un mod simplu și economic.

Mai multe informații la:

2007 - 2008: Inițiativa „Locul de muncă sănătos”


Inițiativa „Locul de muncă sănătos” a urmărit să ofere angajatorilor și lucrătorilor din cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) acces ușor la informații privind modul în care pot acționa pentru a face locurile de muncă mai sigure, mai sănătoase și mai productive.

Inițiativa s-a derulat în 12 state membre ale UE: Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Slovacă, Slovenia, Bulgaria și România, precum și în Turcia și Croația.

Campania a adresat IMM-urilor următorul mesaj: „Sănătatea și securitatea în muncă este în interesul tuturor. Este bine și pentru voi și pentru întreprinderea în care lucrați”.

Mai multe informații la: OSHwiki

2007: Reduceți efortul! (afecțiunile musculo-scheletice)


Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), care afectează mușchii, încheieturile, tendoanele, ligamentele și nervii corpului, reprezintă cauza principală a absențelor de la lucru în toate statele membre ale UE.

Această campanie a urmărit să promoveze o metodă de gestionare integrată a problemei, subliniind ideea potrivit căreia angajatorii, angajații și guvernul ar trebui să conlucreze în vederea combaterii AMS.

S-a insistat asupra conceptului de „gestionare a efortului”, cu luarea în considerare nu doar a greutății transportate (de exemplu), ci a tuturor presiunilor la care este supus organismul ca urmare a factorilor de mediu și a ritmului în care sunt efectuate sarcinile.

De asemenea, a fost subliniată importanța gestionării modului de păstrare, reabilitare și reîntoarcere la lucru a persoanelor care suferă sau au suferit de AMS.

Mai multe informații la: Afecțiunile musculo-scheletice

2006: Start sigur – lucrători tineri


Această campanie a avut ca scop asigurarea unui start sănătos și sigur pentru tineri la începutul vieții profesionale.

Tinerii sunt deosebit de vulnerabili la mediile de lucru, în care mijloacele prevăzute pentru protecția sănătății și securității sunt deseori inadecvate pentru ei.

Cu toate acestea, multe dintre accidentele și problemele de sănătate care afectează lucrătorii tineri pot fi prevenite, iar tinerii sunt receptivi la informațiile referitoare la sănătatea și securitatea la locul de muncă și vor să acționeze astfel încât să se protejeze atunci când cunosc pericolele potențiale.

Prin această campanie, a fost promovată conștientizarea riscurilor atât la locul de muncă, în rândul tinerilor și al angajatorilor, cât și în școli și facultăți, în încercarea de a ajunge la conștiința tinerilor aflați la o vârstă fragedă, pentru a le insufla cultura prevenirii riscurilor.

Mai multe informații la: Lucrătorii tineri

2005: Reduceți expunerea la zgomot!


În Europa, zeci de milioane de angajați sunt expuși unui nivel de zgomot potențial periculos cel puțin un sfert din timpul petrecut la lucru și nu este vorba numai de lucrătorii din domenii precum construcțiile sau industria prelucrătoare.

Zgomotul poate să reprezinte o problemă în numeroase medii de lucru, de la fabrici până la ferme și de la centrele de intermediere telefonică până la sălile de concert.

Această campanie s-a axat pe problema gestionării zgomotului la locul de muncă, derulându-se sub sloganul „Zgomotul la locul de muncă vă poate costa mult mai mult decât pierderea auzului”.

Mai multe informații la: OSHwiki

2004: Să construim în siguranță


Construcțiile reprezintă una dintre cele mai mari industrii din Europa.

Din nefericire, aceasta a înregistrat și cele mai multe probleme în ceea ce privește sănătatea și siguranța în muncă, care costă întreprinderile și contribuabilii din Europa miliarde de euro anual, pe lângă suferința umană îngrozitoare pe care o cauzează.

Această campanie a fost concepută să ajute toate părțile interesate din industrie să creeze un mediu de lucru mai sigur, mai sănătos și mai productiv.

Mai multe informații la: OSHwiki

2003: Substanțe periculoase - Prudență!


Pe tot cuprinsul Europei, milioane de angajați sunt expuși substanțelor periculoase la locul de muncă, iar lipsa unui control asupra riscurilor asociate acestora poate dăuna sănătății oamenilor în moduri numeroase și diverse.

Legislația europeană prevede obligații de gestionare a acestor riscuri pentru angajatori; există o serie extrem de largă de orientări în acest sens, disponibile atât angajatorilor, cât și lucrătorilor, însă acestea trebuie puse în aplicare dacă dorim ca sănătatea lucrătorilor să fie protejată.

Un obiectiv principal al acestei campanii a fost creșterea gradului de conștientizare a riscurilor, precum și stimularea măsurilor de reducere a riscurilor asociate utilizării de substanțe periculoase.

Mai multe informații la: Substanțele periculoase

2002: Stresul în muncă


Stresul reprezintă cauza pierderii a milioane de zile de lucru în fiecare an.

Prea multe victime suferă în tăcere și prea puține întreprinderi sunt conștiente de măsura în care stresul le afectează performanțele în afaceri.

Această campanie s-a axat pe prevenirea și gestionarea stresului la locul de muncă.

Mai multe informații la: Stresul

2001: Succes fără accidente de muncă


În fiecare an, mii de persoane sunt ucise în accidente de muncă în întreaga Uniune Europeană, iar milioane de accidente conduc la absențe de peste trei zile de la locul de muncă.

Problema este deosebit de acută în întreprinderile mici și mijlocii.

Această campanie s-a concentrat asupra prevenirii accidentelor la locul de muncă.

Mai multe informații la: Teme

2000: Întoarceți spatele afecțiunilor musculo-scheletice


Afecțiunile musculo-scheletice (AMS) reprezintă una dintre cele mai frecvente tulburări asociate muncii, afectând milioane de lucrători europeni din toate sectoarele de ocupare a forței de muncă și generând costuri de miliarde de euro pentru angajatori.

Cu toate acestea, o mare parte a problemei ar putea fi prevenită sau redusă prin respectarea reglementărilor existente referitoare la sănătate și securitate, precum și a orientărilor privind bunele practici.

Este prima campanie realizată de EU-OSHA, axată pe gestionarea eficientă a riscurilor asociate AMS.

Mai multe informații la: Afecțiunile musculo-scheletice

Mai multe informații la: Teme

Campaniile europene SLIC

Campaniile europene derulate de SLIC (Comitetul inspectorilor de muncă principali):