You are here

Declarație de confidențialitate (formular OSHmail)

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Andrew Smith, șeful Unității de comunicare și promovare

 

Scopul prelucrării datelor

Datele solicitate în acest formular sunt colectate cu scopul de a vă transmite buletinul informativ lunar al EU-OSHA și, ocazional, un sondaj pentru obținerea de feedback despre activitatea agenției în ceea ce privește planul anual de management și programul strategic multianual. Adresele de e-mail indicate sunt stocate în Listserv, aplicația noastră de administrare automată a listelor de adrese electronice, găzduită pe servere situate pe teritoriul UE.

 

Tipul de date prelucrate

Adresa de e-mail

 

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, cu modificările ulterioare

 

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

 

Destinatarii datelor

Accesul la datele cu caracter personal se acordă în funcție de rolul și responsabilitățile subiecților implicați (principiul „necesității de a cunoaște”):

  • personalul EU-OSHA desemnat în mod corespunzător;
  • furnizorul extern care găzduiește și întreține serverul EU-OSHA;
  • Serviciul Juridic, Tribunalul Funcției Publice, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Ombudsmanul European, Curtea de Conturi, Serviciul de Audit Intern, după caz.

Toți destinatarii sus-menționați mai sus respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. EU-OSHA nu va divulga date cu caracter personal terților. EU-OSHA nu va divulga date cu caracter personal în scopuri comerciale sau de marketing direct.

 

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au dreptul să acceseze, să rectifice și să blocheze informațiile care le privesc (în cazul în care datele sunt incorecte), să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării acestora în cazurile prevăzute la articolele 13, 14, 15, 16 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Puteți renunța în orice moment la abonamentul la buletinul informativ EU-OSHA, completând formularul din partea de jos a paginii https://osha.europa.eu/ro/news/oshmail/ sau făcând clic pe linkul din partea de jos a oricărui buletin informativ EU-OSHA primit în căsuța dumneavoastră de e-mail.

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la modul de colectare, prelucrare sau utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: information@osha.europa.eu, menționând în subiectul mesajului cuvintele „protecția datelor”.

 

Informații privind perioada de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate de agenție atât timp cât este necesar pentru transmiterea buletinului informativ.

 

Solicitări de informații

Pentru orice alte informații suplimentare privind tratarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor din cadrul EU-OSHA, la: dpo@osha.europa.eu.

 

Sesizarea AEPD

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – http://www.edps.europa.eu – în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu sunt conforme cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.