Teme de interes

În general, părțile interesate au exprimat o satisfacție semnificativă față de activitatea EU-OSHA, 87 % declarându-se mulțumite sau foarte mulțumite. Aprecierea se extinde la contribuțiile pe care EU-OSHA le aduce la securitatea și sănătatea în muncă (SSM): creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în materie de SSM, creșterea gradului de conștientizare a soluțiilor la...

La locurile de muncă din UE se folosesc din ce în ce mai mult robotica avansată și inteligența artificială în automatizarea sarcinilor. Ele oferă lucrătorilor avantajul de a putea delega activitățile banale și riscante în favoarea unei mai bune securități și a dezvoltării competențelor, dar prezintă neajunsuri ca, de exemplu dependența excesivă, pierderea autonomiei și nevoia...

În contextul Săptămânii europene de luptă împotriva cancerului , care se desfășoară în perioada 25-31 mai, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) publică materiale de cercetare complementare care contribuie la lupta împotriva cancerului profesional. Ca urmare a primelor constatări ale Sondajului privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de...

Lumea muncii, aflată în schimbare rapidă, prezintă multe provocări în ceea ce privește respectarea reglementărilor în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). Îmbunătățirea acesteia este un obiectiv de lungă durată la nivel european și național. EU-OSHA a analizat stadiul strategiilor naționale și al măsurilor luate pentru a sprijini respectarea SSM în cinci țări și...

Sondajul ESENER la nivelul UE (Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente), realizat de EU-OSHA, analizează modul în care locurile de muncă din Europa gestionează în practică riscurile în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). Având în vedere că implică mii de întreprinderi și organizații din toată Europa, ESENER cuprinde...

Evoluțiile în direcția sustenabilității — cum ar fi promovarea unei economii circulare sau contractarea sustenabilă — pot avea un impact direct asupra securității și sănătății în muncă (SSM). Pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase în timpul tranziției verzi a Europei până în 2040, este esențial ca, pentru toate domeniile de politică relevante, considerentele...

Organizate în colaborare cu punctele noastre focale naționale, premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” recompensează toate tipurile de organizații din Europa care prezintă metode inovatoare de promovare a stării de bine a lucrătorilor. Exemplele de bune practici trebuie să prevină activ riscurile pentru securitatea și sănătatea...

Munca pe platforme digitale cuprinde o mare diversitate de locuri de muncă și lucrători care se confruntă cu o multitudine de provocări în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). Pentru a completa resursele existente pentru sensibilizarea cu privire la acest domeniu prioritar al campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” , EU-OSHA pune la dispoziție: un...

EU-OSHA subliniază importanța menținerii în prim-plan a securității și sănătății în muncă (SSM), participând la al 34-lea Congres internațional pentru sănătate în muncă (CISM), care a avut loc la Marrakesh. EU-OSHA analizează starea securității și sănătății în muncă în Europa în cadrul unui simpozion și discută rezultatele Studiului privind expunerea lucrătorilor la factorii de...

Ziua mondială pentru securitate și sănătate la locul de muncă scoate în evidență dreptul tuturor la un mediu de lucru sigur și sănătos. În 2024, accentul se pune pe impactul schimbărilor climatice asupra securității și sănătății în muncă (SSM) . EU-OSHA se angajează să analizeze consecințele schimbărilor climatice și ale politicilor de adaptare la acestea asupra securității și...