Teme de interes

Pentru a înțelege modul în care inițiativele de politică recente modelează securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor de pe platformele digitale, citiți sinteza noastră de politică . Aceasta examinează o serie de soluții introduse de țări din Uniunea Europeană și nu numai, precum și inițiative cum ar fi proiectul Fairwork . Cu peste 28 de milioane de persoane din UE care...

Tehnologii precum roboții care ajută la ridicarea și deplasarea pacienților și sistemele bazate pe inteligență artificială care ajută medicii să pună diagnostice pot reduce riscurile fizice și psihosociale legate de securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Ele ajută la reducerea oboselii fizice și a volumului de muncă, precum și la reducerea stresului. Tehnologiile pot avea...

O serie de publicații despre modul în care relațiile dintre cumpărătorii și furnizorii din sectorul construcțiilor și sectorul agroalimentar pot îmbunătăți securitatea și sănătatea în muncă (SSM) a lucrătorilor prezintă noi studii de caz și recomandări pentru factorii de decizie și practicieni. Raportul și sinteza politică oferă perspective asupra diferențelor și asemănărilor...

Într-un nou document de dezbatere, profesioniștii din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) evidențiază punctele forte și slabe ale serviciilor de prevenție din diferite țări europene. Documentul oferă o perspectivă de specialitate pentru dezbaterea actuală cu privire la rolul serviciilor interne și externe de prevenție în asigurarea conformității cu reglementările...

În general, părțile interesate au exprimat o satisfacție semnificativă față de activitatea EU-OSHA, 87 % declarându-se mulțumite sau foarte mulțumite. Aprecierea se extinde la contribuțiile pe care EU-OSHA le aduce la securitatea și sănătatea în muncă (SSM): creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în materie de SSM, creșterea gradului de conștientizare a soluțiilor la...

La locurile de muncă din UE se folosesc din ce în ce mai mult robotica avansată și inteligența artificială în automatizarea sarcinilor. Ele oferă lucrătorilor avantajul de a putea delega activitățile banale și riscante în favoarea unei mai bune securități și a dezvoltării competențelor, dar prezintă neajunsuri ca, de exemplu dependența excesivă, pierderea autonomiei și nevoia...

În contextul Săptămânii europene de luptă împotriva cancerului , care se desfășoară în perioada 25-31 mai, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) publică materiale de cercetare complementare care contribuie la lupta împotriva cancerului profesional. Ca urmare a primelor constatări ale Sondajului privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de...

Lumea muncii, aflată în schimbare rapidă, prezintă multe provocări în ceea ce privește respectarea reglementărilor în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). Îmbunătățirea acesteia este un obiectiv de lungă durată la nivel european și național. EU-OSHA a analizat stadiul strategiilor naționale și al măsurilor luate pentru a sprijini respectarea SSM în cinci țări și...

Sondajul ESENER la nivelul UE (Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente), realizat de EU-OSHA, analizează modul în care locurile de muncă din Europa gestionează în practică riscurile în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). Având în vedere că implică mii de întreprinderi și organizații din toată Europa, ESENER cuprinde...

Evoluțiile în direcția sustenabilității — cum ar fi promovarea unei economii circulare sau contractarea sustenabilă — pot avea un impact direct asupra securității și sănătății în muncă (SSM). Pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase în timpul tranziției verzi a Europei până în 2040, este esențial ca, pentru toate domeniile de politică relevante, considerentele...