Teme de interes
28/04/2021

Ziua Mondială a SSM 2021 solicită investiții în gestionarea rezilientă a securității

Am protejat lucrătorii în mod adecvat?

Cum putem proteja mai bine locurile de muncă acum și în viitor, dacă apar noi crize globale?

Ziua mondială pentru securitate și sănătate în muncă – 28 aprilie 2021 poartă povara unei experiențe pandemice fără precedent care a produs un impact devastator asupra societăților, a economiilor și a lumii muncii.

A sosit acum momentul să facem un bilanț al lecțiilor învățate. Împreună cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), EU-OSHA își propune să crească nivelul de conștientizare cu privire la nevoia urgentă de a garanta nu numai protecția continuă împotriva riscurilor profesionale tradiționale, ci și de a asigura o mai bună pregătire și reacție la viitoarele potențiale amenințări la adresa securității și sănătății lucrătorilor.

O inițiativă cheie în această direcție este viitorul Cadru strategic al UE privind securitatea și sănătatea la locul de muncă (2021-2027). Acesta va contura și va sprijini strategiile naționale în materie de SSM care sunt un element esențial în implementarea Pilonului european al drepturilor sociale și a obiectivului său ambițios de a atinge cele mai înalte standarde SSM pentru toți lucrătorii din UE.

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă o preocupare constantă și fiecare dintre noi are un rol de jucat.

 

Consultați secțiunea web a EU-OSHA privind COVID-19: resurse pentru locul de muncă

Descărcați ghidul UE COVID-19: Înapoi la locul de muncă – Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor disponibil în 25 de limbi