Teme de interes
12/03/2020

Afecțiunile musculoscheletice de origine profesională: un nou raport de sinteză completează rezultatele UE cu date de la nivel național

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Ultimul raport de sinteză face parte dintr-un proiect mai mare al EU-OSHA de analiză a datelor naționale și europene privind afecțiunile musculoscheletice de origine profesională (AMS). Raportul analizează prevalența și incidența afecțiunilor musculoscheletice, factorii de risc asociați, efectul lor asupra sănătății și prevenirea la locul de muncă.

Publicația completează rezultatele obținute la nivelul UE cu date și analize de la nivel național din 10 țări (Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Finlanda și Suedia). Prin schimbul de date naționale la nivelul UE, EU-OSHA contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor despre afecțiunile muculoscheletice în rândul factorilor de decizie, al profesioniștilor din domeniul SSM și al autorităților naționale, în general.

Vezi raportul de sinteză și publicațiile conexe privind afecțiunile musculoscheletice de origine profesională: prevalență, costuri și date demografice

Consultați secțiunea OSHwiki despre afecțiunile musculoscheletice