You are here

Teme de interes
29/06/2017

Către locuri de muncă favorabile persoanelor în vârstă din Europa: o abordare formulată de agenții ale UE referitoare la întreaga viață profesională și la îmbătrânire

Populația și forța de muncă a UE este în curs de îmbătrânire, acest fapt având consecințe pentru ocupare, condițiile de viață, nivelul de trai și de satisfacție. Cum ar trebui să răspundem acestor provocări? Un nou raport, coordonat de EU-OSHA, arată cum pot informațiile culese de patru agenții să sprijine elaborarea de politici care să fie complementare, dar și să reprezinte mai mult decât suma părților componente. Raportul se bazează pe expertiza agențiilor în domeniile lor de competență și prezintă diversele provocări legate de îmbătrânirea forței de muncă, luând totodată în considerare soluții inovatoare.

  • EU-OSHA prezintă exemple de politici cu abordări integrate ale securității și sănătății în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă.
  • Eurofound analizează condițiile de muncă pentru lucrătorii de toate vârstele, rezultatele conexe referitoare la durabilitatea locului de muncă și posibilitatea promovării unei vieți profesionale mai lungi prin politici adecvate.
  • Cedefop analizează modul în care se poate utiliza învățământul profesional și tehnic pentru a susține îmbătrânirea activă la locul de muncă.
  • EIGE oferă o perspectivă de gen privitoare la îmbătrânirea forței de muncă și aduce în discuție diferitele provocări cu care se confruntă bărbații și femeile.

Raportul evidențiază și impactul tendințelor demografice pe termen lung asupra ocupării forței de muncă și analizează participarea la învățare pe tot parcursul vieții. Aceste analize sunt urmate de un îndemn la găsirea de soluții pentru o îmbătrânire activă, care să garanteze că lucrătorii în vârstă rămân activi, competenți și că sunt încadrați în muncă.

Citiți raportul comun integral al agențiilor

Aflați mai multe despre proiectul „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă”

Aflați mai multe despre campania EU-OSHA, „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”