You are here

Teme de interes
20/09/2017

Lucrătorii temporari în centrul atenției într-o nouă campanie SLIC

Comitetul inspectorilor de muncă principali (SLIC) lansează o campanie de informare și de aplicare a legii pentru promovarea securității și sănătății în muncă (SSM) a lucrătorilor temporari și a lucrătorilor transfrontalieri. Campania intitulată „Muncă în condiții de siguranță și sănătate pentru locuri de muncă temporare” se desfășoară în perioada octombrie 2017 - mai 2019.

Angajarea prin agenții de muncă temporară în Europa a crescut rapid în ultimul deceniu. Lucrătorii temporari pot fi o grupă deosebit de vulnerabilă de angajați, studiile arătând că în rândul lor se înregistrează o incidență mai ridicată de accidente profesionale decât în rândul altor grupe de angajați.

Vor fi realizate inspecții atât în agențiile de muncă temporară, cât și în întreprinderile care angajează lucrători prin intermediul acestora. Campania cuprinde activități de informare și de sensibilizare, precum și o activitate pilot de aplicare a legii la nivel transfrontalier.

Un seminar de lansare a campaniei se va desfășura în perioada 20-21 septembrie la Luxemburg, unde Tim Tregenza, director de rețea la EU-OSHA, va prezenta resurse eficiente concepute special pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii pentru gestionarea riscurilor SSM, precum instrumentele online interactive de evaluare a riscurilor (OiRA).

Vizitați site-ul campaniei

Aflați mai multe din raportul nostru „Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered” (Diversitatea forței de muncă și evaluarea riscurilor: asigurarea protecției pentru toată lumea)