Combaterea schimbărilor climatice în cadrul Zilei mondiale pentru securitate și sănătate la locul de muncă

Image

© ILO

Ziua mondială pentru securitate și sănătate la locul de muncă scoate în evidență dreptul tuturor la un mediu de lucru sigur și sănătos. În 2024, accentul se pune pe impactul schimbărilor climatice asupra securității și sănătății în muncă (SSM).

EU-OSHA se angajează să analizeze consecințele schimbărilor climatice și ale politicilor de adaptare la acestea asupra securității și sănătății în muncă a lucrătorilor și să ofere îndrumări practice pentru gestionarea riscurilor profesionale. Un ghid pentru gestionarea căldurii la locul de muncă, disponibil în peste 20 de limbi, precum și un raport care analizează implicațiile pentru SSM ale viitorului agriculturii și silviculturii sunt doar câteva dintre contribuțiile noastre. Un proiect de analiză prospectivă și o prezentare generală a SSM privind efectele schimbărilor climatice sunt în curs de elaborare.

Prin reducerea lacunelor de cunoștințe, sprijinim locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase în fața provocărilor de mediu.

Citiți acest afiș pentru a afla mai multe despre activitatea EU-OSHA legată de schimbările climatice și SSM.