Teme de interes

Back to highlights

Sprijinirea respectării reglementărilor în materie de SSM: cercetare în curs

Image

Respectarea standardelor de securitate și sănătate în muncă (SSM) este fundamentală pentru protecția lucrătorilor. O nouă secțiune web prezintă cercetările efectuate de EU-OSHA (2021 – 2024) pentru a analiza factorii care afectează conformarea și metodele prin care poate fi îmbunătățită, mai ales în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Scopul cercetării este de a examina diferitele tipuri de sprijin de care dispun întreprinderile și strategiile și practicile eficace adoptate de autoritățile de reglementare în domeniul SSM, cu o analiză cuprinzătoare și studii aprofundate care analizează modul în care statul, forțele pieței și lanțurile de aprovizionare (cu accent deosebit pe sectorul agroalimentar și al construcțiilor) influențează conformitatea.

Sunt, de asemenea, luate în considerare impactul pandemiei de COVID-19 și implicațiile acesteia pentru conformitatea în materie de SSM.

Vizitați secțiunea web acum

Citiți raportul proiectului despre îmbunătățirea respectării reglementărilor în materie de SSM

Consultați analiza literaturii de specialitate și sinteza

Share this on: