Teme de interes
05/08/2020

Părțile interesate recunosc că activitatea EU-OSHA creează valoare adăugată europeană

© EU-OSHA 

Sondajul în rândul părților interesate, realizat de EU-OSHA în 2020, confirmă percepția pozitivă a contribuției agenției la conștientizarea riscurilor legate de securitatea și sănătatea în muncă (SSM) și la găsirea de soluții, precum și la îmbunătățirea SSM la locul de muncă — (90 % din respondenți).

85 % din participanții la sondaj sunt de acord că agenția abordează corect prioritățile din domeniul SSM, iar 87 % consideră că activitatea EU-OSHA adaugă valoare activității altor organizații, cum ar fi organizațiile naționale. 94 % s-au folosit de activitatea EU-OSHA pentru cel puțin un scop.

Peste 1 700 de părți interesate au răspuns la sondajul din 2020, majoritatea fiind întreprinderi și practicieni, urmați de factori de decizie și de cercetători.  Sondajul arată că, în general, agenția își atinge obiectivele ambițioase pentru toți indicatorii-cheie de performanță: relevanță, utilitate, valoare adăugată europeană, impact și performanță. De asemenea, agenția a atins majoritatea obiectivelor sale de bună guvernanță.

Consultați rezultatele sondajului în rândul părților interesate în această prezentare PowerPoint

Consultați infograficul privind indicatorii-cheie de performanță ai EU-OSHA