Rolul serviciilor de prevenție în asigurarea unor practici mai bune în materie de SSM și a conformității sustenabile

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Profesioniștii din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și practicile lor au trebuit să se schimbe odată cu trecerea timpului pentru a-și păstra relevanța. Un nou document de dezbatere analizează rolul serviciilor de prevenție în sprijinirea respectării standardelor SSM în Uniunea Europeană. Acesta identifică lacune în materie de cunoștințe și principalele probleme pentru practica profesională din domeniul SSM, precum și provocările cu care se confruntă politicile și cercetarea.

Pe baza analizelor Sondajului european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER), există diferențe între statele membre în ceea ce privește experiența serviciilor SSM. Printre provocări se numără calitatea serviciilor și trecerea de la independență la interesele legitime ale întreprinderilor.

Citiți documentul de dezbatere Servicii de prevenție/experți în domeniul securității și sănătății în muncă în Europa

Găsiți articolul OSHWiki Analiza constatărilor ESENER 3 privind serviciile de prevenție pentru sprijinirea SSM în Europa

Consultați secțiunea noastră tematică Îmbunătățirea conformității cu reglementările în materie de SSM