Teme de interes

Back to highlights

Dezvoltarea sistemelor de gestionare a lucrătorilor bazate pe inteligența artificială: avantajele securității și sănătății în muncă

Image

Vector created by fullvector - freepik

Din ce în ce mai multe întreprinderi folosesc sisteme de gestionare a lucrătorilor bazate pe inteligența artificială (IA), pentru a-și spori eficiența și productivitatea sau pentru a identifica riscuri de securitate și sănătate în muncă. Acestea cuprind sisteme de monitorizare a performanței și implicării lucrătorilor sau sisteme pentru distribuirea automată de sarcini și programe de lucru.

Caracteristicile acestor noi forme de gestionare a lucrătorilor sunt prezentate într-un nou raport care identifică utilizarea lor în întreaga Europă, explorează/analizează consecințele aplicării lor asupra lucrătorilor și analizează contextul de reglementare aplicabil. De asemenea, conține recomandări pentru dezvoltarea și utilizarea la locul de muncă a sistemelor centrate pe om. Un raport suplimentar ulterior va pune accentul pe implicațiile utilizării unor astfel de sisteme de gestionare a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Citiți raportul și rezumatul Artificial intelligence for worker management: an overview (Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: prezentare generală)

Consultați sintezele politice Artificial intelligence for worker management: mapping definitions, uses and implications (Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: cartografierea definițiilor, utilizărilor și implicațiilor) și Artificial intelligence for worker management: existing and future regulations (Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: reglementări prezente și viitoare)

Consultați alte publicații despre noi forme de gestionare a lucrătorilor

Mai multe despre proiectul Digitalizarea muncii