You are here

Teme de interes
14/03/2018

Prevenirea bolilor asociate muncii: EU-OSHA lansează o nouă secțiune pe site-ul său

Potrivit estimărilor recente, bolile asociate muncii sunt răspunzătoare pentru 200 000 de decese în fiecare an în Europa. Problemele de sănătate și leziunile asociate muncii reprezintă pentru Uniunea Europeană costuri de 476 miliarde EUR în fiecare an, costuri care ar putea fi economisite dacă ar fi implementate strategii, politici și practici adecvate în materie de sănătate și securitate în muncă (SSM). Sensibilizarea cu privire la aceste boli, inclusiv la cancerele asociate muncii, reprezintă o prioritate pentru EU-OSHA.

Obiectivul cercetării EU-OSHA este de a furniza o bază cu dovezi pentru politică și de a ajuta la schimbul de bune practici privind prevenirea și readaptarea. Cercetările recente ale EU-OSHA s-au axat pe sisteme de alertă și de santinelă în ceea ce privește SSM, pe bolile asociate muncii cauzate de agenți biologici, precum și pe readaptarea și revenirea în câmpul muncii a lucrătorilor după vindecarea cancerului.

Citiți mai multe despre proiectele EU-OSHA privind bolile asociate muncii în noua secțiune a site-ului