Serviciile de prevenție prin prisma profesioniștilor din domeniul securității și sănătății în muncă

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

Într-un nou document de dezbatere, profesioniștii din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) evidențiază punctele forte și slabe ale serviciilor de prevenție din diferite țări europene. Documentul oferă o perspectivă de specialitate pentru dezbaterea actuală cu privire la rolul serviciilor interne și externe de prevenție în asigurarea conformității cu reglementările în materie de SSM.

Propune, de asemenea, îmbunătățiri ale serviciilor de prevenție, inclusiv o mai mare armonizare a educației și formării profesioniștilor din întreaga Europă, implicarea generaliștilor și specialiștilor în SSM din organizații, precum și mai multe investiții în cercetarea academică și accesibilitatea datelor.

Au fost culese informații de la profesioniști din domeniul sănătății și securității care fac parte din Rețeaua europeană a asociațiilor profesionale din domeniul securității și sănătății (ENSHPO).

Pentru mai multe informații, citiți documentul Servicii de prevenție în securitatea și sănătatea în muncă: perspectiva profesioniștilor

Descoperiți secțiunea noastră tematică Îmbunătățirea conformității cu reglementările în materie de SSM.