Teme de interes

Back to highlights

În cadrul atelierului online se discută despre sănătatea și securitatea în activitățile din domeniul sănătății umane și al asistenței sociale

Image

Activitățile în domeniul sănătății umane și al asistenței sociale sunt esențiale pentru a asigura sănătatea și bunăstarea cetățenilor din Europa. Cu toate acestea, lucrătorii din acest sector sunt expuși la diverse riscuri privind securitatea și sănătate în muncă (SSM), printre primele numărându-se COVID-19, factorii ergonomici și psihosociali și digitalizarea.

La data de 4 mai, experții în SSM din cadrul EU-OSHA, reprezentanții Comisiei Europene și partenerii sociali din UE se reunesc online pentru a discuta concluziile studiului aprofundat ESENER, care combină datele rezultate din trei etape de sondaje ESENER cu interviurile cu experții și părțile interesate din acest sector.

Cum se gestionează securitatea și sănătatea în acest sector? Care sunt factorii determinanți și obstacolele? Este participarea lucrătorilor un factor-cheie pentru gestionarea eficientă a SSM? Aceste întrebări, precum și altele primesc răspunsuri în cadrul atelierului.

O viitoare prezentare generală legată de SSM privind sectorul asistenței medicale, ce urmează a fi realizată de EU-OSHA, este, de asemenea, anunțată în ziua respectivă.

Vezi ordinea de zi a atelierului - Gestionarea SSM în domeniul sănătății umane și al asistenței sociale – ce ne transmit locurile de muncă din Europa?

Parcurgeți raportul și sinteza publicației Activități în domeniul sănătății umane și al asistenței sociale – date provenite din Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Consultați toate rezultatele sondajului din sector în secțiunea Vizualizarea datelor ESENER