Teme de interes

Back to highlights

O nouă propunere legislativă pentru protejarea lucrătorilor europeni împotriva azbestului

Image

© European Parliament EMPL Committee

La 28 septembrie 2022, Comisia Europeană adoptă o comunicare și prezintă o propunere legislativă privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, care modifică Directiva 2009/148/CE privind azbestul la locul de muncă. Scopul urmărit este de a actualiza actuala valoare-limită de expunere profesională la azbest impusă de lege, ținând cont de cele mai recente evoluții științifice și progrese tehnice.

Azbestul este un agent cancerigen extrem de periculos și, în pofida interzicerii sale de către UE în 2005, continuă să reprezinte o amenințare serioasă pentru sănătatea publică și pentru lucrători, în special în sectorul construcțiilor, al întreținerii și al deșeurilor. Este necesară o abordare integrată în mai multe domenii de politică, inclusiv în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), pentru a aborda moștenirea sa nefastă.

Comisia și EU-OSHA fac apel la rețelele lor și la părțile interesate să se implice în inițiative care vizează un viitor fără azbest și care protejează sănătatea și securitatea la locul de muncă a persoanelor potențial expuse la azbest. 

Citiți comunicatul de presă al Comisiei Europene și consultați resursele.

Secțiunea de pe site-ul EU-OSHA intitulată „Instrumente practice și orientări privind substanțele periculoase” oferă peste 70 de resurse pe tema azbestului și SSM.

Un articol OSHwiki explică istoria azbestului și efectele sale asupra sănătății.