Gestionarea SSM în sectorul serviciilor de cazare și de alimentație publică

Image

© shorex.koss - stock.adobe.com

Serviciile de cazare și de alimentație publică sunt sectoare esențiale pentru economia UE, 98 % din aceste întreprinderi fiind microîntreprinderi de familie.

Riscurile pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) din acest sector sunt numeroase: de la mișcări repetitive ale mâinilor sau brațelor, alunecări, împiedicări și căzături, precum și riscurile de accidente cu mașini, până la riscuri psihosociale asociate cu interacțiunea cu clienții și termenele strânse. În acest sector, evaluările regulate ale riscurilor se fac puțin sub media UE, dar cifrele diferă mult de la un stat membru la altul.

Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) al EU-OSHA a abordat această problemă și a studiat modul în care organizațiile europene administrează riscurile pentru securitate și sănătate în muncă din sectorul serviciilor de cazare și de alimentație publică.

Raportul conține o analiză detaliată a constatărilor ESENER pentru acest sector, precum și o recenzie a literaturii de specialitate și interviuri cu parteneri sociali sectoriali. Pe baza acestora, raportul prezintă măsuri sectoriale de îmbunătățire a gestionării riscurilor în serviciile de cazare și de alimentație publică, indicatori pentru elaborarea de politici, precum și o analiză a impactului pandemiei de COVID-19.

Consultați raportul și rezumatul Servicii de cazare și alimentație publică - Dovezi din ESENER și un pliant pentru a afla mai multe despre sondaj.

Proiectul nostru OiRA conține aproximativ 25 de instrumente online de evaluare a riscurilor pentru sectorul HORECA.