You are here

Teme de interes
09/08/2018

Analiza comună cu privire la securitatea și sănătatea în muncă privind cele trei sondaje importante este disponibilă în mai multe limbi UE.

Principalele concluzii ale analizei comune privind cel de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2) realizat de EU-OSHA, modulul ad hoc din 2013 al Anchetei asupra forței de muncă (LFS), realizate de Eurostat, privind accidentele la locul de muncă și alte probleme de sănătate legate de muncă și cel de-al 6-lea Sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) realizat de Eurofound sunt disponibile în mai multe limbi ale UE

Pentru a avea o imagine de ansamblu cuprinzătoare a situației securității și sănătății în muncă (SSM) în Europa, studiul combină, pe de o parte, punctele de vedere ale întreprinderilor în materie de gestionare și conștientizare a riscurilor și, pe de altă parte, cele ale lucrătorilor cu privire la expunerea acestora la riscuri și rezultatele în materie de SSM.

Versiunile lingvistice disponibile ale rezumatului privind Riscurile pentru sănătate și securitate la locul de muncă: o analiză comună a trei sondaje importante.