Cum se poate promova respectarea reglementărilor în materie de SSM: prezentare generală a strategiei Norvegiei

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Lumea muncii, aflată în schimbare rapidă, prezintă multe provocări în ceea ce privește respectarea reglementărilor în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). Îmbunătățirea acesteia este un obiectiv de lungă durată la nivel european și național.

EU-OSHA a analizat stadiul strategiilor naționale și al măsurilor luate pentru a sprijini respectarea SSM în cinci țări și tocmai a publicat prima sa serie de publicații axate pe Norvegia: un raport cuprinzător, studii de caz și note de informare privind politicile.

Autoritatea de inspecție a muncii și alți actori relevanți,de exemplu serviciile de prevenție din Norvegia, au cunoscut evoluții importante în ultimii ani – inclusiv în perioada pandemiei – care au consolidat promovarea și asigurarea respectării normelor în materie de SSM.

Aflați mai multe consultând toate publicațiile referitoare la abordareaNorvegieifață de sprijinirea conformității cu SSM.

Consultați secțiunea noastră tematică Îmbunătățirea conformității cu reglementările în materie de SSM.