Teme de interes
15/05/2019

Viitoarele roluri ale volumelor mari de date și ale inteligenței artificiale la locurile de muncă din Europa

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Utilizarea volumelor mari de date, combinată cu tehnologia de învățare automată, este din ce în ce mai frecventă la locurile de muncă din Europa. Două noi documente de dezbatere prospectivă analizează avantajele și potențialele riscuri ale utilizării acestor evoluții digitale în domeniul sănătății și securității în muncă. Primul articol, care are ca temă utilizarea volumelor mari de date pentru eficiența inspecțiilor, tratează determinarea obiectului inspecțiilor de sănătate și securitate în muncă (SSM).

Al doilea articol descrie cum și unde se aplică inteligența artificială, de exemplu în deciziile de resurse umane la locul de muncă (analiza resurselor umane, proceduri de recrutare), în robotica augmentată cu inteligență artificială, la interfețe de conversație în centre de asistență sau la tehnologii purtabile de lucrători la linii industriale de montaj. Ambii autori ajung la concluzia că metoda cea mai promițătoare este combinația dintre om și inteligența artificială.

Autorii recomandă metode de gestionare a celor mai importante riscuri. Merită subliniat faptul că nu tehnologia în sine creează avantaje sau riscuri pentru SSM, implementarea tehnologiei este cea care creează condiții negative sau pozitive.

Citiți articolele despre viitorul rol al volumelor mari de date în eficiența inspecțiilor și despre avantajele și riscurile inteligenței artificiale la locurile de muncă din Europa.

Aflați mai multe informații de la EU-OSHA despre digitalizare și securitatea și sănătatea în muncă