Explorarea rolului lanțurilor de aprovizionare în promovarea securității și sănătății în muncă

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

În cadrul programului său de cercetare pentru îmbunătățirea respectării reglementărilor în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM), EU-OSHA a analizat potențialul lanțurilor de aprovizionare – relațiile dintre cumpărători și vânzători – de a promova SSM.

Extinzând sfera cercetării dincolo de relațiile de muncă tradiționale, a fost examinat potențialul practicilor bazate pe piață de a îmbunătăți condițiile de muncă. O analiză detaliată a literaturii de specialitate, axată pe Îmbunătățirea SSM prin intermediul lanțurilor de aprovizionare în sectorul agroalimentar și în cel al construcțiilor, oferă o înțelegere cuprinzătoare a subiectului. În plus, două sinteze politice evaluează punerea în aplicare, oportunitățile și provocările aferente acestor practici în sectorul agroalimentar și în cel al construcțiilor.

Programul de cercetare al EU-OSHA își propune să inspire și să ajute întreprinderile să respecte reglementările în materie de SSM. Este disponibil un raport general pe această temă.

Citiți raportul și rezumatul Îmbunătățirea SSM prin intermediul lanțurilor de aprovizionare: inițiative bazate pe piață în sectorul agroalimentar și în cel al construcțiilor și sintezele politice conexe

Consultați toate publicațiile pe tema Securitatea și sănătatea în muncă. În beneficiul companiilor.