You are here

Teme de interes
14/06/2018

Raportul anual pentru 2017 al EU-OSHA — Prezentarea realizărilor și o privire în perspectivă asupra obiectivelor viitoare

Anul 2017 s-a caracterizat prin eforturile continue ale EU-OSHA de îmbunătățire a securității și sănătății în muncă (SSM) în toată Europa. Campania „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” s-a încheiat, iar agenția a celebrat și realizările din cadrul altor proiecte emblematice, precum ESENER-2, OiRA, privind SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici și privind costurile și beneficiile implicate în SSM.

Citiți comunicatul de presă

Citiți Raportul anual pentru 2017 (în limba engleză) și rezumatul (în toate versiunile lingvistice)

Consultați infograficul privind indicatorii-cheie de performanță ai EU-OSHA