Inspectorii de muncă din UE sunt esențiali pentru materializarea obiectivelor de securitate și sănătate în muncă

Image

© Pexels

Prin intermediul unor sisteme de sancțiuni și măsuri standardizate, inspectoratele de muncă au rolul de a sprijini asigurarea conformității cu cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă în Uniunea Europeană. Aceste sisteme implică desfășurarea de inspecții la fața locului de către inspectorii de muncă, pentru a monitoriza și asigura respectarea legislației naționale, precum și a strategiilor de prevenire a accidentelor și a problemelor de sănătate la locul de muncă. În țările europene se folosesc diverse abordări și implementări ale acestor sisteme.

Personalizarea răspunsului la încălcări poate juca un rol semnificativ în asigurarea conformității. Acest răspuns este, în general, proporțional, putând varia de la recomandări la amenzi administrative și urmăriri penale. Procesul decizional ar putea fi facilitat de măsuri standardizate de securitate la locul de muncă. Se depun eforturi pentru crearea unor medii de lucru sigure și sănătoase, în beneficiul tuturor, cu toleranță zero față de încălcarea normelor.

Citiți documentul de dezbatere Supporting compliance of occupational safety and health requirements – European labour inspection systems of sanctions and standardised measures (Sprijinirea conformității cu cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă – Sistemele de sancțiuni și măsuri standardizate ale inspectoratelor de muncă europene)

Citiți pe OSHWiki articolul The Role of Sanctions in European Labour Inspection Policy and Practice (Rolul sancțiunilor în politicile și practicile inspecțiilor de muncă din Europa)

Consultați secțiunea noastră tematică Îmbunătățirea respectării reglementărilor în materie de SSM