Teme de interes

Back to highlights

ESENER arată cum se gestionează sănătatea și securitatea în activitatea din domeniul sănătății umane și al asistenței sociale

Image

Lucrătorii din sectorul activităților din domeniul sănătății umane și al asistenței sociale sunt expuși unor riscuri variate pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Acest raport expune pe larg astfel de riscuri, inclusiv gestionarea lor, factorii COVID-19 și cei ergonomici și psihosociali fiind printre primele pe listă. Acesta oferă totodată o prezentare a tendințelor în timp, a factorilor determinanți și a obstacolelor în calea gestionării SSM, precum și a participării lucrătorilor la SSM.

Pe baza analizelor celor trei valuri ale Sondajului ESENER și a contribuțiilor experților-cheie din sector, raportul oferă comparații între țări și cu alte sectoare. În concluzie, acesta prezintă importante puncte de învățat pentru a ajuta la o mai bună gestionare a SSM în sector.

Concluziile raportului și activitatea pregătitoare pentru un nou proiect de prezentare generală în materie de SSM pentru sectorul sănătății vor fi discutate în cadrul unui atelier în data de 4 mai 2022.

Parcurgeți raportul și sinteza publicației Activități în domeniul sănătății umane și al asistenței sociale – date provenite din Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Navigați printre toate rezultatele sondajului din sector în secțiunea Vizualizarea datelor ESENER