Aplicarea eficace de sisteme digitale inteligente de monitorizare în domeniul securității și sănătății în muncă și al incluziunii

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Sistemele digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) utilizează tehnologii digitale pentru a monitoriza riscurile la locul de muncă și a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale. Găsite în dispozitive purtabile, echipamente sau aplicații pentru telefoane mobile, ele au potențialul de îmbunătăți siguranța locurilor de muncă.

Aceste sisteme pot îmbunătăți și incluziunea și diversitatea sprijinind și abordând nevoile unor categorii specifice de persoane, de exemplu lucrătorii în vârstă și migranți, profesioniștii cu dizabilități și femeile însărcinate.

Pentru ca aceste tehnologii să fie un adevărat succes și folosească tuturor, trebuie însă abordate mai întâi unele considerații: implicarea lucrătorilor și cultura organizațională, structura întreprinderii, infrastructura tehnologică etc.

Cele două noi documente de dezbatere explică cum se pot aplica în mod eficace sisteme digitale inteligente și incluzive de monitorizare. Aruncați o privire!

Sisteme digitale de monitorizare a SSM: aplicarea de tehnologii noi pentru a monitoriza securitatea și sănătatea în muncă

Sisteme digitale de monitorizare a SSM: sprijinirea incluziunii și a diversității la locul de muncă