You are here

Teme de interes
12/11/2018

Punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale: După un an

O inițiativă inovatoare pentru o Europă socială mai puternică a fost asumată în comun de Parlamentul European, Comisie și Consiliu la 17 noiembrie 2017.

Pilonul european al drepturilor sociale confirmă angajamentul partajat al Uniunii Europene pentru drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni, inclusiv condiții mai bune de muncă.

După un an de la data indicată, constatăm progrese considerabile. În aprilie, în conformitate cu Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase în curs de derulare, Comisia a propus să limiteze expunerea lucrătorilor la cinci substanțe chimice cancerigene. Estimările arată că această propunere ar îmbunătăți condițiile de lucru pentru peste 1 000 000 de lucrători din UE și ar preveni peste 22 000 de cazuri de boli profesionale.

În iunie a fost încheiat un alt acord incluzând propuneri de directive privind echilibrul între viața profesională și cea privată și condiții de muncă transparente și previzibile.

EU-OSHA este un susținător activ al pilonului drepturilor sociale prin intermediul multor activități precum munca sa privind securitatea și sănătatea lucrătorilor mai în vârstă, care oferă o analiză a politicilor și a inițiativelor care abordează provocările îmbătrânirii forței de muncă în toată Europa.