Lanțurile de aprovizionare din sectorul construcțiilor și sectorul agroalimentar: pot relațiile dintre cumpărători și furnizori să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor?

Image
SuCo-Construction-and-Agri-Food

© phonlamaiphoto - stock.adobe.com

O serie de publicații despre modul în care relațiile dintre cumpărătorii și furnizorii din sectorul construcțiilor și sectorul agroalimentar pot îmbunătăți securitatea și sănătatea în muncă (SSM) a lucrătorilor prezintă noi studii de caz și recomandări pentru factorii de decizie și practicieni.

Raportul și sinteza politică oferă perspective asupra diferențelor și asemănărilor dintre cele două sectoare. Raportul principal prezintă concluziile proiectului „Instrumente cu efect de levier pentru SSM (Lift-OSH)” și include opt studii de caz aprofundate din Danemarca, Irlanda, Estonia, Spania și Belgia. Documentul specific enumeră practicile de influențare a pieței care contribuie la condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase.

Citiți raportul integral aici

Consultați sintezele politice privind guvernanța lanțurilor de aprovizionare din sectorul agroalimentar și din sectorul construcțiilor

Descoperiți practicile de influențare a pieței potrivite pentru sectorul industrial

Consultați secțiunea noastră tematică Îmbunătățirea conformității cu reglementările în materie de SSM